Lõkkejuhi skaudioskus 1 - Eesti Skautide Ühing

Esimese taseme lõkkejuhi (õpipoiss) tingimused:

  • Oskan juhtida laulu.
  • Tunnen ja oskan valida erinevat liiki laule lõkkeõhtuks.
  • Tean lõkkeõhtu kava “retsepti” ja oskan lõkkeõhtu kava planeerida.
  • Tean vähemalt viit erinevat hüüdu.
  • Tean, mis on lõkkenalja puhul oluline.
  • Tunnen skautliku lõkkeõhtu traditsioone, kombeid ning reegleid.
  • Tunnen lõkketüüpe ja teab, milline neist on parim skautliku lõkkeõhtu jaoks.
  • Oskan tagada elementaarse turvalisuse lõkkeplatsil.
  • Tean, mis on lõkkevana roll ja kohustused.