Sinu võimalused skautluses - Eesti Skautide Ühing

Skautluses loetakse vabatahtlikuks kõiki ränduriealisi, kes on vabatahtlikul positsioonil, ning kõiki täiskasvanuid, kes juba on või kes soovivad skautlusega liituda. Kõigil vabatahtlikel, kes on skautlusega liitunud või skautlusesse jäänud, on motivatsioon sellega tegeleda. Vabatahtlikul on erinevaid ressursse, mida ta saab skautlusele anda: oma aega, teadmisi või raha.

 

Rollid, läbi mille vabatahtlik on nõus panustama, sõltuvad tema motivatsioonist ning olemasolevate ressurside kvaliteedist ja kogustest, mida ta on nõus jagama. Rolli valik sõltub aga organisatsiooni motivatsioonist ja vabadest ressurssidest. Oluline on, et nii vabatahtlik kui ka tema tugiisik teaksid, mis roll vabatahtlikul on. Vabatahtlikul võib olla korraga rohkem kui üks roll.

Roll

Rolli sisu

TOETAJA

Toetab skautlust materiaalsete või mittemateriaalsete vahenditega ilma aktiivse osalemiseta skautluses.

OSALEJA

Motiveeritud osaleja, kes saab isikliku kogemuse skautlusest ja vastutab iseenda teadmiste omandamise ja õppimise eest.

EKSPERT

Annab skautlusele oma aega ja teadmisi spetsiifilisest valdkonnast. Igaüks on milleski hea!!

JUHT

(Mingi) meeskonna juht, kes juhatab seda gruppi ühise eesmärgi poole (nt laagri-, maleva-, koolitusjuht jne).

KOOLITAJA

Arendab vabatahtlike spetsiifilisi teadmisi ja oskusi (püstitatud eesmärgi suunas).

MENTOR

Toetab vabatahtlikku tema teel ja isiklikus arengus.

SKAUDIJUHT

Tegeleb lastega kasutades skautlikke meetodeid.

VABATAHTLIK

Ühe- või mitmekordne abiline (skaudi)juhile, kes annab skautlusele oma aega, teadmisi ja oskusi.