Meremehe ehk rehvisõlm
(Reef Knot, Square Knot, Flat Knot)

… kasutatakse kahe ühejämedusega köieotsa kokkusidumiseks. Hea sõlm pakinööris tarvitamiseks. Samuti saab sõlme kasutada esmaabis kolmnurkse rätiku sidumisel, kuna sõlm jääb lamedaks. Samas ei ole see sõlm küllalt kindel päästenööri pikenduseks. Aastasadu on seda tarvitatud purjelaevadel purjenööride kinni sidumiseks.
Sõlme tegemiseks tee üks keerd kahe köieotsaga, pannes vasaku käe üle parema; siis teise keeru, pannes parema käe üle vasaku - või alga paremaga ja lõpeta vasakuga - siis tõmba sõlme otstest kokku.

Eestis on loodus- ja kultuurmaastikul lubatud liikuda jalgsi, jalgrattal, suuskadel, paadiga või ratsa. Piiramata ja tähistamata eramaal võib liikuda igal ajal ja korjata marju, seeni, ravimtaimi ja maha langenud või kuivanud oksi, kui omanik seda suuliselt ei keela. Piiramata või tähistamata eramaal võib telkida kuni üks ööpäev, kui omanik seda suuliselt ei keela. Telkimise korral tuleb hoiduda väljapoole elumaja arvestatavat nähtavus- ja kuuldekaugust. Nii võõral maatükil viibides kui ka telkides tuleb hoiduda omandi kahjustamisest ja keskkonnahäiringute tekitamisest. Maaomanik võib lubada oma maal liikumist, kuid näiteks keelata telkimise või loodussaaduste korjamise. Sellisel juhul peab keeld olema selge – kas kirjalik (silt) või suuline keeld. Kõiki õigusi ja kohustusi, mis seovad inimest loodusega, nimetatakse kokkuvõtvalt igaüheõiguseks. Igaüheõigus ei puuduta spordi- ja muude massiürituste korraldamist maastikul. Nende organiseerimiseks tuleb taotleda maaomanike või teiste maavaldajate, vajadusel ka kohaliku omavalitsuse nõusolek.

Morse on rahvusvaheline kood teadete edastamiseks telegraafi teel. Skaudid kasutasid varem tihti morset teadete edastamisel, kuid aegade muutudes ja tehnika täienedes seda nii tihti enam ei tehta. Morse ja selle tähestiku leiutas ameerika leidur, elukutselt maalikunstnik, Samuel Finley Breese Morse (1791-1872). 1834 leiutas ta elektromagnetilise telegraafiaparaadi (morseaparaadi), 1840 täiustas seda ja hakkas rakendama pikkadest ja lühikestest signaalidest koosnevat telegraafikoodi (morsetähestik). 1844 rajas ta Washington-Baltimore'i telegraafiliini.

Alljärgnevalt väike valik mänge, millega saab nii oma skaudikoonduse kui muu ürituse veelgi põnevamaks muuta. Rohkem mänge leiad peagi seikluste andmebaasist, kuhu ootame ka kõiki skaudijuhte oma mänge lisama. SKAUTLUS ON MÄNG! 

Tutvumismäng
Inimestest moodustatakse kaks ringi, sisemine ja välimine, nii et rahvas seisab välimises ringis näoga sissepoole ja seesmises väljapoole. Ringid pannakse näiteks muusika taktis vastupidistes suundades pöörlema ja mingil ajahetkel öeldakse "stop", peale mida rahvas peatub ja igaüks tutvustab ennast oma vastas asuvale inimesele. Tutvustamise kõrval võib ka teha nii, et igaüks ütleb veel midagi enda kohta ja ringid pannakse jälle pöörlema.

Varustuse nimekiri on soovituslik. Kuldne reegel - võta kaasa nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik.

Isiklik varustus:

  • Telk + kile
  • Seljakott
  • Magamiskott + alus/madrats
  • Kompass