Skaudioskused - Eesti Skautide Ühing

Skaudioskustesse on kokku kogutud erinevaid igapäevaelus tarvilikke praktilisi oskusi ja teadmisi. Skaudioskused pakuvad sooritajale tegevusi väljas, võimalust kogeda rõõmu, väljakutseid, arendada sõprussidemeid ja leida uusi sõpru. Kompetentsus mingi skaudioskuse osas annab noorele võimaluse osaleda suurel hulgal seiklustes turvalisel ning kindlal viisil.

Skaudioskuste valdkonnad on näiteks esmaabi, kokkamine ja orienteerumine. Igal skaudioskusel on kuni 4 taset ning alati tuleb järgmisele tasemele liikumiseks eelmine sooritada. Igal skaudioskuse tasemel on paigas kindlad nõuded ja eeldused, mis tuleb vastava oskuse omandamiseks ja märgi kandmise õiguse saamiseks täita.

Skaudioskusi võib õppida nii koonduste raames, korraldada ise koolitusi kui osaledes ESÜ poolt korraldatud koolitustel. Taseme omandamist võib kinnitada skaut või skaudijuht, kellel on omandatud vastava skaudioskuse ühe võrra kõrgem tase või vastaval erialal töötav spetsialist.

Rakendades skaudioskuste õppimisel ja õpetamisel skautliku meetodit, annab skaudioskuste omandamine noortele uhkus- ja kindlustunde lisaks praktilistele oskustele. Samuti pakub see noortele palju võimalusi arendada oma juhtimise- ning instrueerimise oskusi.

Skaudijuht peab noori kannustama, kasutades igas vanusegrupis sellele sobivat noore osalemise mudelit. Ka skaudioskuste omandamisel tuleks kasutada programmitsüklit: planeeri – teosta – hinda koos noorte endi osalusega igas etapis. Ühtlasi on skaudijuhi ülesanne jälgida, et salk ei keskenduks vaid skaudioskustele vaid pööraks tähelepanu ka arenguvaldkondade väljunditele (seiklused)

Tasemed

Iga skaudioskus on jaotatud neljaks astmeks. Iga tase on eelnevast keerulisem ning viib edasi järgmiseni. Tasemed ei ole seotud vanusegruppidega vaid on nende ülesed. Nii skaut kui ka äsja skautlusega liitunud rändur alustavad skaudioskuse esimesest tasemest. Kui värskel skaudil on skaudioskuse valdkonnas juba oskused kõrgemal tasemel, siis ei tohiks olla raske ka madalamate tasemete oskusi näidata ning võib ka mitu taset korraga sooritada.

Skaudioskuste taseme märk näitab, et noor on omandanud vastava taseme oskused ja teadmised. Ehk et peab noor olema võimeline selles valdkonnas vastavalt tasemele ohutult ning oskuslikult tegutsema ning tema teadmised oskusest peavad olema teatud tasemel.

Seiklusoskuste saavutamise hindamisel tuleb samuti kasutada skautlikku meetodit. Pidades meeles skautliku meetodi „õppimist läbi tegevuse“, saab seiklusoskusi omandada läbi praktika ning programmis aktiivselt osaledes.

Nõuded

Iga oskuse nõuded on esitatud kompetentsidena – tean kuidas, oskan teha jne. Need nõuded sisaldavad teadmisi, võimeid ning teatud kogemusi, mida noor ette näitama peab.

Skaudioskuste tasemenõuded on avaldatud seikluste andmebaasis.

Ohutus

Mitmet skaudioskuste nõuetest jooksevad läbi ohutusega seotud nõuded. Nii skaudid kui skaudijuhid peavad ohutusnõuetest teadlikud olema ning neid alati täitma. Mitmed skaudioskused sisaldavad tegevusi, mis võivad olla ohtlikud ning kannavad endas riski. Seega on teadmised ohutusest, ettevaatlikkusest ning riski hindamisest vältimatult vajalikud kõigil, kes nendes tegevustes osalevad.

Oskuste hindamine

Oskusi tuleb kontrollida. Seda võib teha skaudijuht, mentor, vastava ala spetsialist väljastpoolt skautlust või skaut, kes on omandanud kontrollitavast tasemest ühe võrra kõrgema sama skaudioskuse taseme.

Skaudioskuste nõuete kontrollimine erineb arenguvaldkondade väljundite kontrollimisest selle poolest, et skaudioskuste nõuded on spetsiifilised. Siin ei kehti “annan oma parima” ega “näitan edasiminekut” põhimõtted. Ehk et taseme sooritamiseks peab skaut tegema täpselt seda, mis kirjas on.

Skaudioskuste omandamisel võib kaasata teisi inimesi väljastpoolt skautlust, eksperdid, spetsialistid, treenerid, juhendajad ja õpetajad. Keegi ei eelda, et skaudijuht on kõikides skaudioskustes spetsialist. Samas on see hea võimalus ka skaudijuhil vastavat skaudioskust õppida. Siiski peab olema kindel, et kaasatav inimene on sobiv lastega töötamiseks. Üks viis selle kontrollimiseks on ESÜ vabatahtliku tegevuse lepingu täitmine.

Märkide omistamine

Skaudioskuse taseme märk tuleb taseme sooritajale anda kohe pärast taseme sooritamise kinnitamist. Sellega tunnustatakse saavutust.

 

Väljatöötatud skaudioskused

ESMAABI (vajalik koolituse läbimist tõestav tõend) - I taseII taseIII taseIV tase

Kokkamine - I taseII taseIII taseIV tase

Laagrielu - I taseII tase; III taseIV tase

Matkamine - I taseII taseIII taseIV tase

Orienteerumine - I taseII taseIII tase;IV tase

Skaudiehitised - I taseII taseIII taseIV tase

Lõkkejuht - I tase; II tase; III tase; IV tase

Meedia - I tase; II tase; III tase; IV tase

Veematk: I tase; II tase; III tase; IV tase

Talimatk: I tase; II tase; III tase; IV tase

Noorte osalus: I tase; II tase; III tase; IV tase

Digitaalne looja: I tase; II tase; III tase; IV tase

Digitaalne kodanik: I tase; II tase; III tase; IV tase

Mängujuhi skaudioskus: I tase; II tase; III tase; IV tase

 

Töös olevad skaudioskused:

Pääste

Kaugmatk

Loomade tundmine

Taimede tundmine

Liiklus

Koolitaja

Väljatöötajat otsivad järgmised skaudioskused:

Üleelamine

Kui tunned, et oled mõne ülalnimetatud oskuse spetsialist ja oleksid võimeline selle oskuse tasemete kriteeriumid väljatöötama, siis anna endast märku See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..