Eesti Skautide Ühing - Eesti Skautide Ühing

Eesti Skautide Ühing on noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon, mis on osa üle 40 miljoni liikmega skautide maailmaorganisatsioonist.

Meie eesmärgiks on luua Eestis elavatele noortele mitmekesine keskkond, mis annab julguse end proovile panna, leida üles oma tugevused ja sirguda aktiivseteks, hästi toimetulevateks ja erinevustesse sallivalt suhtuvateks kogukonna liikmeteks. Selle saavutamiseks teeme lisaks noortetööle oma parima, et arendada ka Eesti noortevaldkonda, tehes aktiivset koostööd Eesti riigiasutustega ja noorte valdkonnaga seotud vabakondlike katusorganisatsioonidega.

Programmi osana korraldame lisaks iganädalastele skaudiringidele igal aastal ligikaudu 20 üleriigilist üritust/koolitust. Eesti Skautide Ühingus on lisaks eestlastele mitme teise rahvuse esindajaid ning meie liikmeskonda kuulub noori sõltumata nende rahvusest, soost, usust või ka erivajadustest. 

Eesti Skautide Ühing  ehk ESÜ loodi 10.06.1995 ja võeti skautide maailmaorganisatsiooni WOSM (World Organization of the Scout Movement) liikmeks 17.01.1996.

1998. aasta kevadeks valmisid ESÜ märgikavandid. Sama aasta 18. aprillil peeti Haapsalus Jüripäeva ürituste raames ESÜ erakorraline üldkogu koosolek, seni ka ainus erakorraline koosolek, kus kinnitati ESÜ põhikirja uus redaktsioon ning valiti roheline skaudivormi värv ja kinnitati ka ühiselt ESÜ märk, mis 1999. aasta talveks ka vormidel kandmiseks valmis sai. 

01.07.1999 õnnistati Tallinnas EELK Toomikirikus ESÜ lipp, mis haakus Eesti skautluse jaoks väga olulise sündmusega  nimelt külastas 30.06.-02.07.1999 Eestit skautide maailmaorganisatsiooni peasekretär Jacques Moreillon koos Euroopa regiooni programmidirektor Jacqueline Collier'iga.

21.08.1999 pandi nurgakivi skautlikule püsilaagrile Tagametsas Järvamaal, mille peahoone  eelmise sajandi algusest pärit jahiloss  sai renoveeritud 2005. aasta juuni alguseks.

ESÜ kasvas Eesti üheks suuremaks noorteorganisatsiooniks, millega liitusid nii noored ja aktiivsed tänaste maailmaskautluse põhimõtete eest seisjad kui ka paljud väärikad skaudijuhid, kes olid skautlusega liitunud juba enne 1940. aastat. Kogemused ja nooruslik tegutsemistahe on aidanud kaasa, et organisatsioon areneks ning suudaks olla oma liikmetele, tänastele noortele, mitmekülgse ja paeluva tegevuse pakkujaks. 

ESÜ tunnusgraafika koos uue logoga valmis aastal 2008. 

Tallinna Skaudimaja ja ESÜ kontor asuvad Tallinnas aadressil Juurdeveo 22A-2. 

ESÜ rekvisiidid ja juhatuse kontaktid leiad siit.   

ESÜ järgib vabaühenduste eetikakoodeksit ja on liitunud annetuste kogumise hea tavaga

 

SKAUTLUSE AJALUGU JA KUULSAID SKAUTE