Teenetemärgi esildis
Teenetemärgi esildis

Teenetemärgi andmise põhjenduse lahtrisse pane kindlasti kirja teenetemärgi saaja panused ja saavutused skautluses või skautluse heaks ning lühike iseloomustus tema kohta. Sama tekst läheb trükituna ka teenetemärgi tunnistuse tagaküljele, nii et ka selle saaja ise saab lugeda tema kohta öeldud häid sõnu ning põhjendust teenetemärgi saamise kohta. 

Palun kooskõlasta esitatav ettepanek kindlasti nii oma üksuse teiste juhtidega kui ka piirkondliku üksuse (maleva) juhiga, kui üksus kuulub malevasse. Põhjatähe II ja I järgu puhul peavad ettepaneku esitajateks olema kahe erineva (piirkondliku) üksuse juhatused/juhid.