Skaudioskus “Üleelamine”


Skaudioskuse “Üleelamine” I taseme sooritaja:

 • teab nelja ellujäämis prioriteeti ja suudab neid järjestada vastavalt vajadusele.
 • oskab valida puhkamiseks loodusliku varju.
 • oskab ette valmistada ja süüdata lõkke, vaid ühe tiku abil.
 • teab, kui oluline on vee joomine. Oskab looduslike veekogude vett puhastada ja söögi valmistamiseks kasutada.
 • oskab nuga teritada.
 • oskab alumiinium purgist valmistada vile ja laterna.
 • teab kuidas ennast eksimise/kadumise korral otsijatele nähtavaks teha.
 • oskab loodusmärkide järgi navigeerida ja tsiviliseeritud alale liikuda.

Skaudioskuse “Üleelamine” II taseme sooritaja:

 • oskab ette valmistada ja süüdata lõkke ilma tikke või tulemasinat kasutamata.
 • oskab kirvest ja saagi teritada.
 • oskab püütud kala söögiks ette valmistada.
 • oskab valmistada kaasas olevatest vahendites tuulevarju/ööbimiskoha.
 • oskab parandada riideid ja teab selle olulisust. Tunneb kihilise riietumise põhimõttteid.
 • oskab oma ööbimis ja puhkepiaga taastada selle algsesse seisu.
 • teab olulisemaid asju mida kriisiolukorras kaasa haarata.
 • suudab looduses silma järgi kõrgust ja kaudust hinnata (15% täpsusega).

Skaudioskuse “Üleelamine” III taseme sooritaja:

 • oskab nii talvel kui suvel valmistada, vaid looduslikest materjalidest varjualuse.
 • teab kuidas valmistada toitu ilma sööginõudeta.
 • oskab käepärastest vahenditest valmistada tarvilikku tööriistu.
 • teab, mis on enese motiveerimine, oskab enda motivatsiooni märgata ja hoida.
 • teab joogivee kogumise meetodeid ilma kaasavõetud anumata.
 • omab enda koostatud üleelamiskomplekti.
 • tunneb peamisi Eesti looduses leiduvaid, söödavaid taimi.
 • oskab teha püüniseid lindude ja väikeloomade püüdmiseks.
 • tunneb erinevatel maastikel liikumise eripärasid.
 • oskab ületada keerulisemaid looduslikke alasid – raba/jõgi, väga suured lagedad alad tuulisel ja külmal ajal jms.

Skaudioskuse “Üleelamine” IV taseme sooritaja:

 • tunneb toidu- ja veepuuduse tundemärke ja mõju organismile.
 • teab inimeste erinevaid käitumisviise kriitilises olukorras ja teab, kuidas neile reageerida.
 • teab kriisiolukorras tekkivaid ohte turvalisusele.
 • oskab lindu/looma söömiseks ette valmistada ja looduslikke maitseainetega maitsestada.
 • oskab looduses märkamatuks jääda.
 • suudab kottpimedas metsas liikuda nii lambiga kui ka ilma.
 • läbib vähemalt kolmepäevase praktilise ellujäämiskursuse, mis hõlmab kõiki teemasid läbi nelja taseme.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on!