Skaudioskus “Digitaalne looja”


Skaudioskuse “Digitaalne looja” I taseme sooritaja:

 • näitab, et teab, mis on arvuti ja saab aru erinevatest digitaalse tehnoloogia kasutusvõimalustest meie igapäevases elus.
 • selgitab, kus me näeme arvutisüsteeme ja tehnoloogiat meie igapäevaelus ning kuidas digitaalne tehnoloogia aitab teha asju paremaks või lihtsamaks.
 • loob arvutimängule, rakendusele või veebilehele graafika. See võib olla nii taustapilt, mingi kujund kui ka pilt.
 • kirjutab selge juhise arvutile mingi ülesande tegemiseks.

Skaudioskuse “Digitaalne looja” II taseme sooritaja:

 • loob tarkvaraga interaktiivse või animeeritud digitaalse teose.
 • loob lihtsa arvutiprogrammi, mis aitab kaasa skautlikus tegevuses ning proovib seda seejärele.
 • teeb lihtsa digitaalse loomingu, mis suhtleb koodi abil laiema maailmaga. Kasutab selles sisendit (kas nupud või klaviatuuri sisend) ning väljundit (mingi ekraanipilt, heli või valgusefekt).

Skaudioskuse “Digitaalne looja” III taseme sooritaja:

 • loob lihtsa programmi enda valitud programmeerimiskeeles, mida oleks skautluses üldiselt või oma lipkonnas vaja.
 • kasutab mõnda programmeeritavat seadet (nt Raspberry Pi vms) koos vastavate komponentide, koodi ja materjalidega, et luua üks elektrooniline lahendus, mida saaks kasutada skautluses.
 • disainib ja loob digitaalse graafika ühele kahest eelnevast nõudest.
 • esitleb antud taseme nõuete täitmisel valminud projekti teistele. Selgitab, milliste väljakutsetega seisid projekti tegemisel silmitsi ning kuidas nendest võitu said.

Skaudioskuse “Digitaalne looja” IV taseme sooritaja:

 • kombineerib omavahel programmeerimise, digitaalse kunsti, digitaalsed seadmed, elektroonilised programmeeritavad komponendid jm vajalikud materjalid ning loob midagi, mis aitaks kaasa mõne skautliku tegevuse eesmärgi saavutamisele või mõne reaalse elu probleemi lahendamisele.
 • osaleb mõnel digitaallahenduste loomise üritusel ning näitab enda tehtud tööd.
 • aitab mõnel teisel skaudil omandada mõne digitaalse looja skaudioskuse madalama taseme oskust.
 • loob ja jagab teadmisi ja ressursse, mis aitaks mõnel teisel inimesel minimaalsete eelteadmisteta taasluua tema juba loodud projekti. See ressurss peaks olema digitaalne ning võib olla talle sobivas formaadis: video (või video seeriad), online dokument, sisend mõne nõustamise veebilehe blogisse vms.
 • kohtub inimestega, kes võiksid projektist kasu saada ning jagab oma kogemusi, kuidas antud projekti lõid ning kuidas see saab neid inimesi aidata.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.