Seiklused

Seiklusteks nimetatakse kõiki tegevusi, millega skaudid tegelevad. Seiklustega saavad skaudid tõestada, et nad on programmis seatud eesmärgid täitnud või liikumas selle poole.

Ühe suurema seiklusega võib täita ka mitu eesmärki. Ühe seikluse raames võivad salgaliikmed saavutada ka erinevaid eesmärke. Seikluse läbimisel võidakse täita ka planeeritust erinev eesmärk või võib juhtuda et eesmärk jääb täitmata.

Iga salga liige võib seiklusteks ideesid pakkuda, lõplik seiklus valitakse välja salgaga koos, arvestades seda et seiklus aitaks täita veel saavutamata eesmärke.

Iga seiklus algab planeerimisest – millal toimub väljasõit, kes võtab kaasa kompassi, kui palju küpsiseid on vaja osta jne. Iga seiklus lõppeb tagasivaatega – mis oli hästi, mida oleks saanud paremini, kas seatud või mõni muu eesmärk sai täidetud jm.

Üks seiklus võib kesta nädalaid aga teine vaid ühe koonduse.

Seiklusteks ideid ammutada saab seikluste andmebaasist. Selleks, et seikluste andmebaas oleks pidevalt arenev, kasvav ja vastaks meie kõigi vajadustele, on vaja seda pidevalt täiendada uute seiklustega. Seega kui leiad, et mõni lahe tegevus, mida sina, sinu salk või üksus on ette võtnud, aga seda pole baasis, siis lisa see ise SIIT!

Laagrielu hunduoskus

Laagrielu hunduoskuse taseme sooritaja: oskab ette antud nimekirja järgi valida, millist varustust tal laagris vaja läheb. oskab oma laagrivarustuse eest…

Kokkamise hunduoskus

Iseendal kõht täis. Kokkamise hunduoskuse taseme sooritaja: oskab hoida köögi puhtana. oskab õigesti käsi pesta. teab oma allergiaid (mida ei…

Esmaabi hunduoskus

Esmaabi hunduoskuse taseme sooritaja: teab, mis on päästeameti telefoninumber ning mida peab ütlema, kui sinna helistada. oskab kokku panna väikese…

Sõprusring

Sõprusring on üdini skautlik tseremoonia, kus kõik kohalolijad on ringis ning võtavad kõrvailseisjatel käest kinni. Sealjures pannakse oma käed eest…

Paralleelköite ehitamine

Madal- või kõrgseiklusraja elemendi ehitamine ja sellel turnimine.

Lõkkel toidu valmistamine

Salgale toidu valmistamine ilma köögita. Keerukam tase poti/pannita.

Seikluspargi külastus

Külasta koos salgaga seiklusparki. Läbi kõik rajad ja jäta meelde lahedamad raja elemendid, et neid hiljem laagris ise teha.

Slackline

Proovige üksteist julgestades slackline peal kõndida. Kui kõndimine selge, siis trikke/hüppeid.

Filmiõhtu

Korraldage salgaga filmiõhtu. Kutsuge ka sõpru / vanemaid. Pärast filmi vaatamist arutage filmis käsitletud teemal. Filmi tehnilist teostus muidugi võib…

Seebikasti auto ehitamine

Ehitage koos salgaga “seebikasti auto”. Samaaegselt võib auto ehitada ka teised rühma või lipkonna salgad ning seejärel saab korraldada autode…

Seebikastiautode võistlus

Korraldage seebikastiautode võistlus. Võistlus võib olla nii üksuse sisene kui võib ka kutsuda osalejaid ka mujalt.

Köiel laskumine

Paigaldage looduslikule astangule või mõnele hoonele (vajalik omaniku luba) laskumisköis ning sõitke ronimisvarustust ja laskumisvahendit kasutades köit mööda alla.  Eelduseks…

Kaljuronimine

Minge looduslikule astangule või siseseinale ronima. Vajalik kas köietöö meistri või ronimisseina haldaja juhendamine.

Lõngakera

Lõngakera mäng. Kõik osalejad panevad käed ringi keskele kokku ja võtavad suvalieslt teiste osalejate kätest kinni. Seejärel harutatakse saadud pusa…

Ajaloolise paiga külastamine

Külasta koos salgaga mõnd ajaloolilst paika (lahingupaik, hoone jne). Eelneval tuurige selle koha kohta tausta jms.

Jooksmine

Aja peale, võidu, kestvusega, rahvajooksul osalemine.