Seiklused

Seiklusteks nimetatakse kõiki tegevusi, millega skaudid tegelevad. Seiklustega saavad skaudid tõestada, et nad on programmis seatud eesmärgid täitnud või liikumas selle poole.

Ühe suurema seiklusega võib täita ka mitu eesmärki. Ühe seikluse raames võivad salgaliikmed saavutada ka erinevaid eesmärke. Seikluse läbimisel võidakse täita ka planeeritust erinev eesmärk või võib juhtuda et eesmärk jääb täitmata.

Iga salga liige võib seiklusteks ideesid pakkuda, lõplik seiklus valitakse välja salgaga koos, arvestades seda et seiklus aitaks täita veel saavutamata eesmärke.

Iga seiklus algab planeerimisest – millal toimub väljasõit, kes võtab kaasa kompassi, kui palju küpsiseid on vaja osta jne. Iga seiklus lõppeb tagasivaatega – mis oli hästi, mida oleks saanud paremini, kas seatud või mõni muu eesmärk sai täidetud jm.

Üks seiklus võib kesta nädalaid aga teine vaid ühe koonduse.

Seiklusteks ideid ammutada saab seikluste andmebaasist. Selleks, et seikluste andmebaas oleks pidevalt arenev, kasvav ja vastaks meie kõigi vajadustele, on vaja seda pidevalt täiendada uute seiklustega. Seega kui leiad, et mõni lahe tegevus, mida sina, sinu salk või üksus on ette võtnud, aga seda pole baasis, siis lisa see ise SIIT!

Uputamine (jõulutegevus 4)

Pane üks nõu teise sisse ujuma. Seejärel proovi ujuva nõu sisse panna võimalikult palju sente ilma, et nõu ära ei…

Ping-pong pallide viskamine (jõulutegevus 3)

Salk/pesa proovib visata ping pongi palle ühe laua otsast teise laua otsas asuvasse anumasse. Tulemuse kokkuloendamisel lähevad arvesse vaid paaritud…

Kõige ilusam kuusetipu haldjas (jõulutegevus)

Pesa/salk valib välja ühe liikme ning kaunistavad tema kuusetipu haldjaks. Aega on 8 minutit. Kõik grupid teevad seda üheaegselt Punktid…

Kaartidest torn (jõulutegevus)

Kõige kõrgema torni tegemine jõulukaartidest kasutades nii vähe kaarte kui võimalik. Tulemuse kokkulugemisel peavad kaardid seisma püsti iseseisvalt, ilma käte vms…

Ühisjoonistamine

Varasema tegevusega seonduvalt antakse lastele ülesandeks joonistada grupi peale üks ühine ja terviklik pilt. Hiljem võib ka ühiselt pildi juurde…

Heategude kogumine

Lastele on kättesaadavaks tehtud kogumik heategusid, mis on nummerdatud. (nt koonduseruumi seinal, digitaalselt,.. ) Nummerdamine on valikuline ning selle eesmärk…

Sa võid vigaseks kukkuda, kui sa auto ette astud

Juhend antakse suuliselt: “Mine pildista seda”, kusjuures selle kohta antakse kirjeldus. Juurde antakse kaart, kus on koht peale märgitud. Osaline/osalised…

Satelliit

Skaudid saavad ülesande valida kohalviibijatest välja üks inimene, kuid nad ei tohi teada anda, kelle nad valisid. Kui mängu juht ütleb…

Skaudi tõotuse KIMi mäng

Skaudi tõotus ja skaudi seadused on välja prinditud ning lõigatud väikesteks osadeks. Aseta paberitükid tasasele pinnale tekstiga ülespoole. Skautidel on…

Telefonimäng

Telefoni mängu puhul istuvad osalejad ringis. Üks sosistab oma kõrval istuvale mängijale midagi kõrva, kes peab kuuldu omakorda sosistama edasi…

Skauditõotuse ümberkirjutamine

Kirjuta ümber skaudi tõotus või hundu lubadus Vaja läheb paberit ja kirjutusvahendit. Kirjuta skaudi tõotus või hundu lubadus ümber oma sõnadega…

Skauditõotuse või hundulubaduse etendamine

Jaota salk väiksemateks gruppideks (nt kolmesed grupid) ning anna igale grupile üks lõik skauditõotusest või hundulubadusest. Teised ei tohi näha,…

Jänku-jänku

8+ inimest Mängijad seisavad ringis. Üks alustab liigutusega, mis sarnaneb kahe sõrmega jutumärkide tegemisele ehk ühtlasi jänku kõrvadele. Kõige pealt…

Inim-memory

Esmalt valitakse välja inimesed, kes hakkavad arvama (enamasti 1-3 inimest) ning saadetakse need kaugemale eemale või uksest välja (oluline on,…

Salgaga söögi tegemine

Salgaga söögi tegemise planeerimine, läbiviimine ja analüüsimine. Salk koos otsustab mis sööki/ sööke nad sooviksid teha, koostavad varustuse nimekirja ja…

Matkamise hunduoskus

Matkamise hunduoskuse taseme sooritaja: oskab ette antud nimekirja järgi valida, millist varustust tal matkal vaja läheb. teab, milline seljakott on…