Seiklused

Seiklusteks nimetatakse kõiki tegevusi, millega skaudid tegelevad. Seiklustega saavad skaudid tõestada, et nad on programmis seatud eesmärgid täitnud või liikumas selle poole.

Ühe suurema seiklusega võib täita ka mitu eesmärki. Ühe seikluse raames võivad salgaliikmed saavutada ka erinevaid eesmärke. Seikluse läbimisel võidakse täita ka planeeritust erinev eesmärk või võib juhtuda et eesmärk jääb täitmata.

Iga salga liige võib seiklusteks ideesid pakkuda, lõplik seiklus valitakse välja salgaga koos, arvestades seda et seiklus aitaks täita veel saavutamata eesmärke.

Iga seiklus algab planeerimisest – millal toimub väljasõit, kes võtab kaasa kompassi, kui palju küpsiseid on vaja osta jne. Iga seiklus lõppeb tagasivaatega – mis oli hästi, mida oleks saanud paremini, kas seatud või mõni muu eesmärk sai täidetud jm.

Üks seiklus võib kesta nädalaid aga teine vaid ühe koonduse.

Seiklusteks ideid ammutada saab seikluste andmebaasist. Selleks, et seikluste andmebaas oleks pidevalt arenev, kasvav ja vastaks meie kõigi vajadustele, on vaja seda pidevalt täiendada uute seiklustega. Seega kui leiad, et mõni lahe tegevus, mida sina, sinu salk või üksus on ette võtnud, aga seda pole baasis, siis lisa see ise SIIT!

Kopeerimisring (2-20 osalejat)

Kirjeldus (Selgitus) Osalejad on ringis. Mängujuht (A) pöördub oma vasakul käel asuva lähima osaleja (B) poole ning nad pööravad end…

Sina-Jah (4-20 osalejat)

Kirjeldus (Selgitus) Osalejad on ringis. Mängujuht pöördub suvaliselt valitud osaleja poole (B), öeldes talle “Sina” Osaleja (B) ülesandeks on märgata…

Nimeahel (2-20 osalejat)

Kirjeldus (Selgitus) Osalejad on ringis. Tase I Mängujuht (A) viib oma tähelepanu, viidates käe ja otsa vaatamisega vabalt valitud osalejale…

Räpi oma nimi (2-20 osalejat)

Kirjeldus (Selgitus) Osalejad võtavad ringi ja mängujuht seletab harjutust. Kõik osalejad võtavad endale räppari enesekindla oleku ja valmistuvad suurejooneliseks räpiturneeks. …

Mängujuhi skaudioskus IV tase

Mängujuhi neljanda taseme sooritaja: oskab seletada ja juhtida vähemalt 20 mängu. oskab mänge käsitleda loovalt, kohandades neid vastavalt vajadusele ja…

Mängujuhi skaudioskus III tase

Mängujuhi kolmanda taseme sooritaja: oskab seletada ja juhtida 15 mängu. teab ja tunneb mängualast kirjandust. viib läbi maleva juhtidele või…

Mängujuhi skaudioskus II tase

Mängujuhi teise taseme sooritaja: oskab  seletada ja juhtida 10 mängu. viib läbi erinevaid tutvumismänge uues seltskonnas. viib läbi kolm erinevat…

Loomade tundmise skaudioskus I tase

Loomade tundmise esimese taseme sooritaja: oskab kirjeldada loomade kasulikkust inimesele: koduloomad, metsloomad, putukad, ämblikud. teab mida teha, kui teele satub…

Mängujuhi skaudioskus I tase

Mängujuhi esimese taseme sooritaja: oskab mängu reegleid seletada ja mängu juhtida. oskab sõnastada mängu eesmärgi (miks seda mängida ja milliseid…

Noorte osaluse skaudioskus IV tase

Noorte osaluse neljanda taseme sooritaja: kandideerib oma kohalikku noortevolikokku, maakondlikku noortekokku, õpilasesindusse või üliõpilasesindusse.  uurib, millised suuremad muudatused on tema…

Noorte osaluse skaudioskus III tase

Noorte osaluse kolmanda taseme sooritaja: arutab oma salgaga, mis teie piirkonnas võiks olla paremini ning viib läbi mõne probleemkoha teemal…

Noorte osaluse skaudioskus II tase

Noorte osaluse teise taseme sooritaja: arutab oma salgaga, mis teie piirkonnas võiks olla paremini, lepib kokku kohtumise mõne kohaliku otsustajaga…

Noorte osaluse skaudioskus I tase

Noorte osaluse skaudisokuse eesmärk on, et noor teab, mis teemadega Kohalik omavalitsus (KOV) tegeleb ning avaldab arvamust. Noor mõistab erinevaid oma…

Mandariini leidmine (jõulutegevus 6)

Pane palju sokke nöörile. Ühele sokile pane sisse mandariin. Salk/pesa peab töötama koos. Nad võivad pigistada 3 sokki, nuusutada kolme…

Aja arvamine (jõulutegevus 5)

Advendi mäng (24 päeva adventi) – tõuse püsti pärast 24 sekundit Salk/pesa on kükis ning peavad püsti tõusma pärast 24…

Uputamine (jõulutegevus 4)

Pane üks nõu teise sisse ujuma. Seejärel proovi ujuva nõu sisse panna võimalikult palju sente ilma, et nõu ära ei…