Seiklused

Seiklusteks nimetatakse kõiki tegevusi, millega skaudid tegelevad. Seiklustega saavad skaudid tõestada, et nad on programmis seatud eesmärgid täitnud või liikumas selle poole.

Ühe suurema seiklusega võib täita ka mitu eesmärki. Ühe seikluse raames võivad salgaliikmed saavutada ka erinevaid eesmärke. Seikluse läbimisel võidakse täita ka planeeritust erinev eesmärk või võib juhtuda et eesmärk jääb täitmata.

Iga salga liige võib seiklusteks ideesid pakkuda, lõplik seiklus valitakse välja salgaga koos, arvestades seda et seiklus aitaks täita veel saavutamata eesmärke.

Iga seiklus algab planeerimisest – millal toimub väljasõit, kes võtab kaasa kompassi, kui palju küpsiseid on vaja osta jne. Iga seiklus lõppeb tagasivaatega – mis oli hästi, mida oleks saanud paremini, kas seatud või mõni muu eesmärk sai täidetud jm.

Üks seiklus võib kesta nädalaid aga teine vaid ühe koonduse.

Seiklusteks ideid ammutada saab seikluste andmebaasist. Selleks, et seikluste andmebaas oleks pidevalt arenev, kasvav ja vastaks meie kõigi vajadustele, on vaja seda pidevalt täiendada uute seiklustega. Seega kui leiad, et mõni lahe tegevus, mida sina, sinu salk või üksus on ette võtnud, aga seda pole baasis, siis lisa see ise SIIT!

Ohutuse skaudioskuse II tase

Ohutuse skaudioskuse teise taseme sooritaja: teab erineva ürituse/laagri ohutuse valdkondi ning teab, kuidas ennetada nendega seotud õnnetusi tuleohtus. veeohutus. pommiohutus….

Ohutuse skaudioskus I tase

Ohutuse skaudioskuse esimese taseme sooritaja: teab ja oskab kasutada erinevaid kustutusvahendeid ja -meetodeid (kustuti, kustutustekk, kustutusluud jne). teab ja oskab…

Liikluse skaudioskuse IV tase

Liikluse neljanda taseme sooritaja:  oskab vahetada autorehvi. oskab tankida autot valides sobiva kütuse. oskab lugeda kaarti ja juhatada autojuhile õiget…

Liikluse skaudioskuse III tase

Liikluse kolmanda taseme sooritaja: oskab arvestada erinevate liiklusvahendite maksumust (tramm, troll, buss, rong, laev, auto, lennuk). teab erinevate liiklusvahendite keskkonna…

Liikluse skaudioskuse II tase

Liikluse teise taseme sooritaja: teab kiivri olulisust ning kasutab seda nõuete kohaselt. teab esi- ja tagatulede olulisust ning kasutab neid….

Liikluse skaudioskuse I tase

Liikluse esimese taseme sooritaja: teab ohutust talvel ja pimedas liiklemisel. teab helkuri olulisust ja oskab seda kasutada nõuetekohaselt. teeb vahet…

Hundu Alias

Hundu alias on nagu tavaline alias aga skautlike sõnadega. Ülesanne on veeretada täringut ja vastavalt saadud numbrile küsib sinust eelmine…

Uue impromängu loomise mäng (4-20)

I variant Kirjeldus (Selgitus) Osalejatel on 2 minutit aega välja mõelda totaalselt uue mängu reeglid. Kahe minuti möödudes küsib mängujuht…

Helilaine (4-20)

Kirjeldus (Selgitus) Osalejad on ringis. Mängujuht (A) paneb käima ühe helirütmi. Kasutada võib eeskätt suuga tehtavaid häälitsusi või kasutada käsi…

1-30 (4-20)

Kirjeldus (Selgitus) Osalejad on ringis. Suletakse silmad või vaadatakse maas olevat mõttelist ringi keset. Ükshaaval hakatakse suvalises osalejate järjekorras lugema…

Kaske-Kaske (4-20)

Kirjeldus (Selgitus) Osalejad on ringis. Alustatakse uhiuute liitsõnade moodustamist. Kõigepealt pannakse mängule käima rütm. Sobib hästi, kas plaks reitele, nips…

Ühispilt (4-60)

Kirjeldus (Selgitus) Osalejad täidavad ühtlase tihedusega mänguala ja jälgivad pingsalt üksteist. Mäng toimub ilma sõnu kasutamata. 10 sekundi jooksul on…

Ma olen puu (4-20)

Kirjeldus (Selgitus) Osalejad kogunevad mänguala serva. Mängujuht (A) astub mängualasse ja defineerib end mõneks objektiks, asjaks, olendiks või nähtuseks ning…

Seosteloomisahel (2-20)

Kirjeldus (Selgitus) Osalejad on ringis. Mängujuht (A) lausub selgelt ja valjult mingi suvalise sõna. Mängujuhist vasakul asuv osaleja (B) ütleb…

Kopeerimisring + Sina-Jah (4-20 osalejat)

Kirjeldus (Selgitus) Mäng on hea sulam eelkirjeldatud kahest mängust ning mängitakse samuti ringis. Kindlasti tasub “Kopeerimisring” ja “Sina-Jah” mängud eeskätt…

Sina oled meister (4-20)

Kirjeldus (Selgitus) Osalejad on ringis. Mängujuht alustab liigutuste tegemisega ning kõikide ülesandeks on maksimaalse täpsusega kopeerida mängujuhti (Isegi häälitsusi). Mingil…