Käte plaks

Mängu kirjeldus: Mängujuht selgitab reegleid, jälgib mängu õigsust.
Mängijad seisavad ringis mõlemad käed ees, peopesad ülespidi. Ringi keskel on üks inimene, kes proovib ringis olevate mängijate käte pihta plaksu teha. Pihta peab saama mõlemale käele ja käsi ei tohi hoida pidevalt all/selja taga. See, kelle käte pihta plaks saadakse, vahetab kohad ringi keskel oleva inimesega.
Variatsioonid: Mängujuht võib otsustada mingil ajal lisada keskele veel ühe või mitu inimest.