Seiklused

Seiklusteks nimetatakse kõiki tegevusi, millega skaudid tegelevad. Seiklustega saavad skaudid tõestada, et nad on programmis seatud eesmärgid täitnud või liikumas selle poole.

Ühe suurema seiklusega võib täita ka mitu eesmärki. Ühe seikluse raames võivad salgaliikmed saavutada ka erinevaid eesmärke. Seikluse läbimisel võidakse täita ka planeeritust erinev eesmärk või võib juhtuda et eesmärk jääb täitmata.

Iga salga liige võib seiklusteks ideesid pakkuda, lõplik seiklus valitakse välja salgaga koos, arvestades seda et seiklus aitaks täita veel saavutamata eesmärke.

Iga seiklus algab planeerimisest – millal toimub väljasõit, kes võtab kaasa kompassi, kui palju küpsiseid on vaja osta jne. Iga seiklus lõppeb tagasivaatega – mis oli hästi, mida oleks saanud paremini, kas seatud või mõni muu eesmärk sai täidetud jm.

Üks seiklus võib kesta nädalaid aga teine vaid ühe koonduse.

Seiklusteks ideid ammutada saab seikluste andmebaasist. Selleks, et seikluste andmebaas oleks pidevalt arenev, kasvav ja vastaks meie kõigi vajadustele, on vaja seda pidevalt täiendada uute seiklustega. Seega kui leiad, et mõni lahe tegevus, mida sina, sinu salk või üksus on ette võtnud, aga seda pole baasis, siis lisa see ise SIIT!

Skaudi programmi järgud

Selleks, et saada ametlikult skaudiks on vaja: läbida Paju märgi kriteeriumid; anda skauditõotus. Skaudi programmi järgud ja saavutamise kriteeriumid I…

Vanemskaudi programmi järgud

Selleks, et saada ametlikult vanemskaudiks on vaja: läbida tuletorni aluse nõuded (vanemskaudi skaudioskuse I tase); läbi üksuse vanemskaudi katse –…

Ränduri programmi järgud

Selleks, et saada ametlikult ränduri staatus tuleb sooritada kolmeosaline katse: Külasta kohta, mis on seotud Eesti skautluse rajajaga või maailma…

Skaudioskus “Veematk”

Skaudioskus “Veematk” I tase Vee avastaja: noor, kes alles tutvub põhitõdedega veematkamisel. I taseme sooritaja: oskab elustamist ja uppuja päästmist….

Skaudioskus “Loomade tundmine”

Loomade tundmise skaudioskus on neile, keda huvitavad loomad: imetajad, roomajad, kahepaiksed ja selgrootud, nii mets- kui koduloomad. Koduloomade all mõeldakse…

Skaudioskus “Orienteerumine”

Skaudioskus “Orienteerumine” I tase Orienteerumise skaudioskus hõlmab endas teadmisi alates elementaarsest kaardilugemisest ja õige tee leidmisest kuni sportliku orienteerumise harrastamiseni….

Skaudioskus “Skaudiehitised”

Skaudioskus “Skaudiehitised” I tase (õpipoiss) Taseme omandanu tunneb elementaarseid sõlmi ja köidiseid lihtsamate laagriehitiste rajamiseks ning teab ohutuid töövõtteid. I…

Skaudioskus “Matkamine”

Skaudioskus “Matkamine” I tase Matkaoskused on skautluses ühed kõige elementaarsemad teadmised, mis loovad eeldused suurele vaikule seiklustele. Esimese taseme omanikul…

Skaudioskus “Laagrielu”

Skaudioskus “Laagrialu” I tase Suvised laagrid on skaudielu ühed tippsündmused. Pea sama olulised on ka talvised siselaagrid. Nii enda kui…

Skaudioskus “Kaugmatk”

Skaudioskuse “Kaugmatk” I taseme sooritaja: oskab välja tuua mägimatkamise kui matkaliigi eripärad. oskab ühe päevasel matkal hinnata peamisi ilmastikust ja…

Skaudioskus “Navigaator”

Skaudioskus NAVIGAATOR on mõeldud enese proovilepanekuks, kas skaut leiab tee võõras kohas (metsas). Taseme sooritaja viiakse metsa kinni seotud silmadega…

Skaudioskus “Esmaabi”

Skaudioskus “Esmaabi” I tase I taseme saamise eelduseks on 8-tunnise koolituse läbimine ning tõendi olemasolu. Esmaabi I taseme läbinu saab…

Skaudioskus “Kokkamine”

Skaudioskus “Kokkamine” I tase – PENNE Üks toidukord oma salgale I taseme sooritaja: teab lihtsamaid hügieeninõudeid toitlustamisel (käte ja vajadusel…

Skaudioskus “Köietöö”

Köietöö märgiks on must karabin. Iga uue tasemega tehakse karabinile lisasälk. Skaudioskus “Köietöö” I tase (ämblik) MADALSEIKLUSE TASE Ämblik võib…

Skaudioskus “Liiklus”

Skaudioskuse “Liiklus” I taseme sooritaja: teab ohutust talvel ja pimedas liiklemisel. teab helkuri olulisust ja oskab seda kasutada nõuetekohaselt. teeb…

Skaudioskus “Salgajuht”

Salgajuhi skaudioskuse nõuded on seotud Maimu Nõmmiku loodud Salgajuhtide kooli moodulites osalemisega. 2017 aastast asendab Salgajuhtide kooli Skautlemise Meistriklass. Skaudioskuse…